• Kinh nghiệm chụp ảnh Road Show (Roadshow)

    Chụp ảnh sự kiện Road Show (Roadshow) có lẽ là một trong số những hình thức chụp ảnh khó nhất hiện nay trong lĩnh vực chụp ảnh sự kiện. Chúng tôi sẽ giúp bạn lên ý tưởng, chọn PG, hậu trường,retouch để có một bộ ảnh đẹp nhất.