MissViet xin giới thiệu bộ tuyển tập ảnh đẹp Women’s Portraits Only (WPO) tháng 12-2016. Bộ tuyển tập bao 22 bức ảnh chân dung tuyệt đẹp và nghệ thuật của 19 tác giả khác nhau. Mời quí vị và các bạn cùng nhau thưởng thức.

Author: Attila Fricz
Attila Fricz là nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Austria. Anh ta là admin chủ của WPO
(Attila Fricz is a great photographer in Austria. He is a admin of WPO)

Author: Bapcobay

Author: Christos Lamprianidis
Christos Lamprianidis là nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Kozáni, Greece. Christos Lamprianidis có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh và có những tác phẩm rất đẹp và nổi tiếng.

Author: Francisco Joel Hernandez
Francisco Joel Hernandez là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đến từ Mission, Texas.

Author: Jan Lucas
Jan Lucas là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Manila, Philippines.

Author: Jazz Carlos
Jazz Carlos là 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng đến từ Philippines. Hiện đang sinh sống tại Angeles City.

Author: Kelvin Zardsong

Author: Macro Chang
Macro Chang là 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng đến từ Taipei, Taiwan. Hiện đang sinh sống tại Taiwan

Author: Mehul Prajapati
Mehul Prajapati là 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng đến từ Patan, Gujarat. Hiện đang sinh sống tại Ahmedabad, India.

Author: Piotr Obszarski
Piotr Obszarski là 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng đến từ Gdynia, Poland. Hiện đang sinh sống tại Gdynia, Poland

Author: Sc Soleil

Author: Sema Aydin
Sema Aydin là 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng đến từ Istanbul, Turkey. Hiện đang sinh sống tại Istanbul, Turkey.

Author: Sema Aydin
Sema Aydin là 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng đến từ Istanbul, Turkey. Hiện đang sinh sống tại Istanbul, Turkey.

Author: Siful Islam
Siful Islam là 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng đến từ Dhaka, Bangladesh. Hiện đang sinh sống tại Dhaka, Bangladesh.

Model: Steffi Alba
Steffi Alba là 1 người mẫu nổi tiếng. Hiện đang làm việc tại Shelly – Modelpage.

Model: Steffi Alba
Steffi Alba là 1 người mẫu nổi tiếng. Hiện đang làm việc tại Shelly – Modelpage.

Author: Tahmidur Rahman Xim
Tahmidur Rahman Xim là 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng đến từ Dhaka, Bangladesh. Hiện đang sinh sống tại Dhaka, Bangladesh.

Author: Tahmidur Rahman Xim
Tahmidur Rahman Xim là 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng đến từ Dhaka, Bangladesh. Hiện đang sinh sống tại Dhaka, Bangladesh.

Author: Tomoyuki Tomita

Author: 林景徽

Author: 林景徽

MISSVIET

Rate this post

Bài viết liên quan