MissArt là một group con của MissViet chuyên hoạt động về lĩnh vực nhiếp ảnh nude nghệ thuật. MissArt được thành lập bời anh Đặng Thanh Tùng (Tommy Tèo). Group gồm có các quản trị viên như: anh Đặng Thanh Tùng, anh Luan Nguyen, anh Viet Duong, anh Nguyen Quang Hai, anh Vũ Đình Hải, anh Tăng Bằng, anh Nguyễn Sơn, anh Nguyễn Phi, anh Dang Khanh, anh Jack Nguyen và anh Nguyễn Tâm. Mỗi tháng chúng tôi chọn ra những bức ảnh đẹp nhất để công bố lên website MissViet nhằm ghi nhận sự đóng góp của các thành viên đăng ảnh đẹp vào group. Mời quí đọc giả thưởng thức bộ sưu tập ảnh đẹp MissArt tháng 12 2016 phần 1.

billyvu

Author: Billy Vũbillyvu-burningbody

BURNING BODY – Author: Billy Vũ
billyvu-lightplaying

LIGHT PLAYING – Author: Billy Vũ billyvu-thieunu

THIẾU NỮ – Author: Billy Vũ billyvu-upmatvaodem

ÚP MẶT VÀO ĐÊM – Author: Billy Vũ caoxuanvinh-nhungchiecaodaitrendoicat

NHỮNG CHIẾC ÁO DÀI TRÊN ĐỒI CÁT – Author: Cao Xuân Vinhhoangan-dangrung

DÁNG RỪNG – Author: Cao Xuân Vinh hoangan-dochanh

ĐỘC HÀNH – Author: Cao Xuân Vinh hoangan-lacloidiadan

LẠC LỐI ĐỊA ĐÀN- Author: Cao Xuân Vinh hoangan-nhungchanduongdaqua

NHỮNG CHẶN ĐƯỜNG ĐÃ QUA – Author: Cao Xuân Vinh hoangan-nhunghinhnhantrongnang

NHỮNG HÌNH NHÂN TRONG NẮNG – Author: Cao Xuân Vinh hoangan-noilonggiaukin

NỖI LÒNG GIẤU KÍN – Author: Cao Xuân Vinh hoangan-thanhxa-bachxa

THANH XÀ & BẠCH XÀ – Author: Cao Xuân Vinh hoangan-toasang

TỎA SÁNG – Author: Cao Xuân Vinh hoangan-tuoixuanemcon

TUỔI XUÂN EM CÒN – Author: Cao Xuân Vinh hoangan-vensang

VEN SÁNG – Author: Cao Xuân Vinh kimlien-cong

CONG – Author: Kim Liênkimlien-tuoiphan

TUỔI PHẬN – Author: Kim Liên
lampentakill-emvahoa

EM VÀ HOA – Author: Lâm Pentakilllampentakill-luoitinh

LƯỚI TÌNH – Author: Lâm Pentakill

Bài Liên Quan

MISSVIET

Rate this post

Bài viết liên quan